Financiële zaken

Onze gemeente is een:
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 

wij zijn geregistreerd bij de belasting
onder RSIN kenmerk 8187.81.488.

Indien u meer financiële informatie
wilt hebben over onze gemeente 

dan gelieve u contact op te nemen
met onze secretaris.

Info over de ANBI.  

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Paul de Groes
Secretaris: H.J.W. Aarts

Ons beleidsplan, dit doen we.

Beleggen van wekelijkse samenkomsten,
het houden van 2-wekelijkse bijbelstudies.  

Beloning:

Sprekers uit onze eigen gemeente krijgen
geen beloning.
Sprekers uit andere
gemeenten, en gastsprekers,
krijgen reiskostenvergoeding.

Ons doel:
Ons doel is om telkens wanneer we bij elkaar
komen, gestalte te geven aan de bijbelse
boodschap dat onze God een liefdevolle God e
en Vader is, waar ieder mens helemaal
op verhaal kan komen. Dat geldt zowel voor
onze gasten als gemeenteleden.

Financiën 2022: 

Inkomsten 2022
Gaven:                       €  4336,15
Giften zending           €    110,00
 
Totaal:                       €   4446,15

 Lasten 2022

Vaste lasten zaal       €   3410,50
Reiskosten sprekers  €      80,00
Overige lasten:         €     129,35
Zendingsgiften         €     250,00
Overige kosten         €    362,91

Sub-totaal:              € 4.232,76
Reserve                    €     213,39

Totaal:                     €   4446,15

Spaarrek..31-12-21    € 1800,00
Spaarrek. 31-12-22    € 1800.21

 

Internet

Web-site:  www.vegopstap.nl

Emailadres: pauldegroes2@gmail.com

Hoofdpunten beleidsplan

Samenkomsten, tevens bezoekadres
Iedere zondagmorgen om 09.45 uur in
de “Regenboogzaal”

aan de Hoofdstraat 49 te Koudum

Bijbelstudie / Bidstond
Om de twee weken hebben we
op donderdagmorgen in het
winterseizoen een bijbelstudiemorgen
van 09:45 uur tot 11:00.
De bijbelstudie wordt in de zaal gehouden.
We beginnen de morgen met een kopje koffie.
 

Oudstenteam / Bestuur
Paul en Ann de Groes  
Hoofdstraat 49                            
8723 BG Koudum                         
Mob. 0653260570 / tel. 0514-522036

H.J.W. Aarts
Trekweg 124a
8763 MH Parrega
tel. 0515-579467

B.J.C. Vos
Hoofdstraat 58
8723 BG Koudum
tel.  0514 523522

De gemeente stelt zich, als bijbelse gemeenschap op de grondslag van het evangelie van Jezus Christus.
We hebben het doel om het evangelie te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in:
2 Timoteüs 3:16
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.